Obec Olšany u Šumperka | Klášterec u Šumperka http://www.olsany.cz/ WPublisher Obec Olšany u Šumperka | Klášterec u Šumperka cs Záměr prodeje pozemku http://www.olsany.cz//index.php?ID=1483 VV OOP přechodná úprava provozu http://www.olsany.cz//index.php?ID=1482 VV OOP Stanovení DZ http://www.olsany.cz//index.php?ID=1481 Dražební vyhláška http://www.olsany.cz//index.php?ID=1480 VV OOP Návrh DZ http://www.olsany.cz//index.php?ID=1479 HLÁŠENÍ ZE DNE 4.1.2021 http://www.olsany.cz//index.php?ID=1478 HLÁŠENÍ ZE DNE 18.12.2020 http://www.olsany.cz//index.php?ID=1477 Dotace z Programu pro obnovu venkova Olomouckého kraje pro Olšany v roce 2020 http://www.olsany.cz//index.php?ID=1476 V letošním roce jsme od Olomouckého kraje přijali z programu obnovy venkova Olomouckého kraje dva dotační tituly: Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na vytápění školy v Klášterci Dotaci ve výši 250 000,- Kč na rekonstrukci vytápění klášterecké školy jsme využili k nahrazení akumulačních kamen na hranici životnosti centrál-ním vytápěním s plynovým kondenzačním kotlem a teplovodními radiátory. Ovládání a regulaci bude zajišťovat dálkově řízená elektronika.  Dotace na zpracování Změny č. 2 Územního plánu obce Olšany Nejdůležitějšími změnami v územním plánu obce je zahrnutí pozemků získaných od obce Bohutín do zastavitelného území katastru Klášterec, dále vyjmutí pásu pozemků nad obecním úřadem a Domovem Paprsek z územní rezervy pro rychlostní komunikaci a také řešení zastavitelného území v oblasti aleje ve vztahu k protipovodňovým opatřením. Na tuto akci Olomoucký kraj poskytl Obci Olšany dotaci 130 755,- Kč.   DSO - Schválený rozpočet na rok 2021 http://www.olsany.cz//index.php?ID=1475 HLÁŠENÍ ZE DNE 14.12.2020 http://www.olsany.cz//index.php?ID=1474