Splatnost poplatků za I. pol. 2017

Hanková Petra14.03.2017, 08:06:00
Upozorňujeme občany, že se blíží konec splatnosti poplatků za tuchý domovní odpad, psa a v Klášterci vodného a stočného, kdo nebude mít poplatky zaplaceny do 31.3.2017 bude urgován s navýšením.