Rozhodnutí Olomouckého kraje odboru strategického rozvoje kraje ve věci vysokoregálového skladu SO 04 OP papírna, s.r.o.

Janderka Aleš - AJ26.01.2021, 21:23:00
Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje potvrdil rozhodnutí MÚ Šumperk odboru výstavby o zastavení řízení dodatečného povolení stavby vysokoregálového skladu SO 04 OP papírna, s.r.o. Z textu Rozhodnutí je jasně patrné, proč je nutné snížit výšku skladu na úroveň původního stavebního povolení.